Newyddion

 • Manteision Goleuadau Wal Argyfwng Synhwyrydd PIR

  Manteision Goleuadau Wal Argyfwng Synhwyrydd PIR

  Mae manteision goleuadau wal brys synhwyro corff dynol yn cynnwys: Diogelwch uchel: Mae lamp wal synhwyro'r corff dynol yn mabwysiadu technoleg synhwyro isgoch diwifr, sy'n dileu'r angen i gyffwrdd â'r switsh ac yn lleihau'r risg o sioc drydanol a thân.Arbed ynni: T...
  Darllen mwy
 • Beth yw bylbiau dan arweiniad?

  Beth yw bylbiau dan arweiniad?

  O ran lampau a llusernau dan arweiniad, credaf ein bod ni i gyd yn gyfarwydd iawn â nhw.lampau a llusernau dan arweiniad yw'r lampau a'r llusernau mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd.mae lampau a llusernau dan arweiniad nid yn unig yn fwy disglair o ran effaith goleuo o'u cymharu â lampau traddodiadol a lan ...
  Darllen mwy
 • Pam mae gwaredu sbwriel yn iawn ar gyfer y gegin fodern

  Pam mae gwaredu sbwriel yn iawn ar gyfer y gegin fodern

  Mae gwaredu sbwriel, a elwir hefyd yn gwaredwr gwastraff bwyd, yn malu'r gwastraff bwyd a gynhyrchir yn y gegin yn gronynnau mân mewn amser byr ac yn eu fflysio i ffwrdd yn uniongyrchol trwy'r draen.Nid yn unig y mae'n lleihau'r gofod a gymerir gan wastraff ac yn arbed amser glanhau, mae'n ...
  Darllen mwy
 • Maint y farchnad a thuedd datblygu diwydiant goleuadau awyr agored Tsieina yn y dyfodol

  Maint y farchnad a thuedd datblygu diwydiant goleuadau awyr agored Tsieina yn y dyfodol

  Mae diwydiant goleuadau awyr agored Tsieina yn ddiwydiant sy'n dod i'r amlwg sydd wedi cael sylw cynyddol yn y blynyddoedd diwethaf am ei ddatblygiad cyflym yn Tsieina.Ar ôl blynyddoedd o ddatblygiad, mae graddfa marchnad diwydiant goleuadau awyr agored Tsieina wedi bod yn ehangu ac yn iach ac yn ddyn ...
  Darllen mwy